Získané ocenenia

Ocenenia » Získané ocenenia

MŠ STAROMLYNSKÁ 2, NITRA

NAŠE DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A OCENENIA

 

ANALÝZA:

ØMaterská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Spoznávame svet so včielkou a sovičkou“

ØPlnenie dlhodobých cieľov a zameranie MŠ úzko súvisí v oblasti: enviromentálnej výchovy ,,Ochraňuj prírodu, príroda ťa obdarí“, zdravej výživy ,,Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“ , dopravnej výchovy ,,Dopraváčik“, multikultúrnej výchovy ,,Spoznávame ľudovú kultúru“.

ZÍSKANÉ OCENENIA:

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Zapojenie do projektov

ØMedzinárodný certifikačný projekt ,,Zelená škola“ (získali sme diplom: ,,Na ceste k zelenej škole“, MŠ ocenená vlajkou).

Ø,,Enviromentálne aktivity SOV“ (získali sme čestné uznanie).

ØProjektová súťaž ,,Pro Enviro“ (získali sme čestné uznanie).

Zapojenie do súťaží

ØDOMESTOS - (zapojení aj rodičia a priatelia školy), získali sme 8. miesto - MŠ ocenená  poukážkami na nákup prostriedkov Domestos v obchodnej sieti Tesco v hodnote 478€.

ØŠARKANIÁDA - 1. miesto  - MŠ  ocenená divadelným predstavením v hodnote 500€.

ØProjekt RIEŠENIE PROBLEMATIKY NÁSILIA NA DEŤOCH (ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Centrom Slniečko) - MŠ ocenená diplomom STAVITEĽSKÝ DIPLOM.

ØVýtvarná súťaž OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ - 3. miesto.

ØSúťaž s TAMI – umiestnili sme sa medzi prvými desiatimi MŠ – ocenení tričkami, vestami pre deti.

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Zapojenie do medzinárodných projektov:

ØMedzinárodný certifikačný projekt ,,Zelená škola“  - prioritná téma VODA. (získali sme certifikát na ďalšie obdobie september 2017 – október 2019, vlajku Zelenej školy).

Zapojenie do súťaží

ØIHRISKO S ELEŠKOM – získali sme 1.miesto – materiál v hodnote 2000€

ŠKOLSÝ ROK 2017/2018

Zapojenie do projektov:

ØProjekt ,,DEŇ ZELENÝCH ŠKOL“

ØProjekt ,,Veselé zúbky“ (DM)

ØProjekt ,,KOZMO“ – (spolupráca s Centrum Slniečko, n.o., natáčanie – Slniečko, zástupcovia z Dánska),

ØEnviromentálny Projekt ,,BELINKA“ – (natáčané TV Centrál, spolupráca s LŠ, s ornitológom, spoločnosť Helios Slovakia, s.r.o).

ØMŠ spolupracujúca s UNICEF  - diplom za šk. rok 2017/18.

Zapojenie do súťaží:

ØSúťaž ,,DROBCI ZDOBIA“ – získali sme 2. miesto – poukážky v hodnote 1000€,

ØVýtvarná súťaž ,,Celá škôlka v pohybe“ - ,,Môj obľúbený športovec“

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Zapojenie MŠ  do projektov:

ØMedzinárodný certifikačný projekt ,,Zelená škola“  - prioritná téma ODPAD - získali sme certifikát + vlajka na ďalšie obdobie platné do augusta 2021

ØCeloštátny program na ochranu životného prostredia ,,ZBER BATERIEK“

ØProjekt ,,DEŇ ZELENÝCH ŠKOL“

ØProjekt ,,DENTAL ALARM“  - získanie 4 košov na recyklovanie

ZAPOJENIE MŠ DO SÚŤAŽÍ:

ØZapojenie do výtvarných súťaží:  Svet očami detí, Dúhový kolotoč, Olympiáda, Nitra moje mesto, Žitnoostrovské pastelky,

ØÚčasť v internetovej súťaži www.zahrada.sk – o ovocný sad

Prezentácia MŠ pre verejnosť:

ØVystúpenie – ÚCTA K STARŠÍM – v kultúrnom dome D. Krškany,

ØVIANOČNÉ vystúpenie v kultúrnom dome D. Krškany ,

ØÚčasť v programe VIANOČNÉHO MESTEČKA na námestí,

ØVystúpenie ku DŇU MATIEK v kultúrnom dome D. Krškany,

ØÚčasť na prehliadke tvorby tanečného folklóru (Domino) – MŠ bol udelený Laureát Kukulienka kde si bola, Diplom 1. miesto,

ØVystúpenie ľudového súboru ,,Krškanček,, na Sihoti – deň detí,

ØÚčasť  - 22. ročník Letnej športovej olympiády detí MŠ v Nitre – získanie diplomu,

ØEnviromentálny projekt ,,MEDOVÉ RAŇAJKY“ – (natáčané TV Centrál, spolupráca so včelármi).