Vnútorná organizácia materskej školy

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Trieda SOVIČKY :  - 3 - 6 ročné deti - p. učiteľky: Svetlana Gajdošová

                                                                                 Gabriela Michalíková

Trieda VČIELKY : 3 - 6 ročné deti  - p. učiteľky:  PhDr. Martina Veseľková

                                                                                 Mgr. Mária Kolenčíková