Vnútorná organizácia materskej školy

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Trieda SOVIČKY :  - 3 - 6 ročné deti - p. učiteľky: Gabriela Michalíková

                                                                                Ingrid Šubová

                                                                                 

Trieda VČIELKY Cartoon Bee. Cute Insect Character. Vector Illustration Stock Vector -  Illustration of characters, kids: 168706631: 3 - 6 ročné deti  - p. učiteľky:  PhDr. Martina Veseľková

                                                                                 Mgr. Mária Kolenčíková