Spôsob organizície predprimárnej výchovy a vzdelávania

Charakteristika materskej školy » Spôsob organizície predprimárnej výchovy a vzdelávania

 

Súvisiaci obrázokMaterská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 Prevádzka MŠ bola prerokovaná:

  • s rodičmi na plenárnej schôdzi rodičovského združenia dňa 05.09.2019

Riaditeľka MŠ : PhDr. Martina Veseľková

Konzultačné hodiny: denne od 10.30hod. do 12.30hod.

Vedúca školskej jedálne : Katarína Dernerová

Konzultačné hodiny : vo štvrtok od 7.00 hod. do 15.00 hod.

v príp. potreby je možné podať informácie na t.č. 037/741 65 92 , 037/ 773 15 96