September-Október

Enviráčik » 2017/2018 » September-Október

 • 1[6].jpg

  Aktivita 1

  1.                  Téma: Čím nás jeseň obdarila

  Úloha :  Pravidelnými prechádzkami viesť deti k láske k prírode. Ukázať deťom čo všetko nám príroda daruje.

  Realizácia: Pri pobyte vonku hovoriť deťom o krásach okolitej prírody. Poukazovať na dary prírody – plody jesene : gaštany, orechy, bukvice, opadané lístie, šišky, …

 • 10[2].jpg

  Aktivita 2

  2.                  Téma: Tvoríme z darov prírody

  Úloha:  Pri prechádzkach prírodou zbierať všetko čo nám príroda sama daruje ( netrháme nič zo stromov, kríkov! ) a následne z toho tvoriť.

  Realizácia: Pri pobyte vonku zbierať plody jesene: gaštany, orechy, opadané lístie, šišky, ….Spoločnými silami vytvoriť obrazec zo zozbieraných plodov – slniečko, kvietok, …. 

 • 1[8].jpg

  Aktivita 3

  3.                  Téma: Pomáhame prírode, tá nás potom obdarí

  Úloha: Naučiť deti pomáhať prírode – hrabanie listov.

  Realizácia: Pri pobyte vonku rozprávať deťom o tom aké je dôležité prírode pomáhať, príroda nás za to obdarí -  dáva nám život ( vzduch, ktorý dýchame; vodu, ktorú pijeme; …).

  Deti budú sami môcť prírode aktívne pomôcť – detskými hrabličkami pohrabú lístie.

  Pri pravidelnej jesennej brigáde rodičia budú hrabať lístie, strihať kríky, atď a pomáhať tak prírode na našom školskom dvore.

 • 1[9].jpg

  Aktivita 4

  4.                  Téma: Separáciou odpadov ku kráse 

  Úloha:  Ukázať deťom, že i z odpadu sa dá vytvoriť niečo krásne.

  Realizácia: Hovoriť deťom o separácii odpadov – plasty, sklo, papier. Pri pobyte vonku nazbierať šišky opadané zo stromov.

  V triede pomáhať pani učiteľke vytvoriť ježka z PET fľaše a šišiek, vyzdobiť si ním spoločné priestory.