Projekt-Zbierame použité baterky so Šmudlom

Projekty » Projekt-Zbierame použité baterky so Šmudlom

  

 

 

Cieľom projektu je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov.

Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci ekovýchovy sa deti spolu s kamarátom Šmudlom naučia správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Svoje vedomosti si overia aj v praxi pri zbere batérií do papierových krabičiek, tzv. B-boxov.