Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka školy: PhDr. Martina Veseľková 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Kolenčíková

 

Trieda Včielky: PhDr. Martina Veseľková, Mgr. Mária Kolenčíková

Trieda Sovičky: Ingrid Šubová, Gabriela Michalíková

 

Nepedagogickí zamestnanci, zamestnanci ZSŠ:

Upratovačka: Andrea Hložeková

Upratovačka: Markéta Palková

Kurič: Andrea Hložeková

 

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Dernerová

Kuchárka: Veronika Šmigurová

Prevádzkova pracovníčka v zariadení ZSŠ: Aneta Koleňáková

Údržbár: Vít Šmitala