Pandemický plán MŠ Staromlynská

Usmernenia COVID-19 » Pandemický plán MŠ Staromlynská

PANDEMICKÝ PLÁN

zameraný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov

počas epidemiologickej situácie spôsobenej KORONAVÍRUSOM COVID-19

od 2.9.2020 do odvolania. 

Pokyny vychádzajú z „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia“ z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aktualizovaného dňa 26.08.2020.

Cieľom dokumentu pre prípad pandémie je stanoviť základné prevádzkové podmienky v materskej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Zamestnanci materskej školy, rodičia/zákonní zástupcovia detí a deti, sa budú riadiť pokynmi spracovanými na základe „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia“.

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.