Ospravedlnenie pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Usmernenia COVID-19 » Ospravedlnenie pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ

„Ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie, ale rodič ho tam nedá 5 dní z dôvodu ochorenia, tak donesie pri opätovnom nástupe dieťaťa do škôlky prehlásenie o bezinfekčnosti. Ak je doma dlhšie ako 5 dní, z dôvodu ochorenia, prinesie pri opätovnom nástupe potvrdenie o chorobe od lekára.

Ak rodič dieťa nechá doma len tak z vlastnej vôle, nakoľko v škôlkach nie je povinná školská dochádzka, nerieši pediater žiadne potvrdenia. Rodič prinesie pri nástupe dieťaťa do škôlky len potvrdenie o bezinfekčnosti.“