Organizácia a podmienky od 2.9.2020

Organizačné pokyny k školskému roku 2020/2021

                               Buncee - Teacher Buncee

  • Prevádzka MŠ od 6:30 hod. do 16:30 hod.
  • Odovzdanie dieťaťa do 8:00 hod. poverenému zamestnancovi školy.
  • Pri vstupe do areálu a budovy MŠ s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom).
  • Zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa podpisuje četné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
  • NOVÉ DETI- prefotený preukaz poistenca, papuče, náhradné oblečenie (všetko podpísané). 
  • Zákaz nosenia hračiek a fliaš s vodou do MŠ!
  • Materská škola nebude organizovať hromadné podujatie (stretnutie rodičov).
  • Odhlasovanie neprítomnosti dieťaťa treba telefonicky každý pondelok do 07.15 hod. a potom vždy deň vopred do 14.00 hod.
  • Poobede sa deti vyzdvihujú z MŠ v čase od 14.45 hod. do 16.30 hod.. Podľa aktuálneho počasia budeme deti odovzdávať buď na školskom dvore alebo vo vnútri. Sprevádzajúca osoba má prekryté horné dýchacie cesty aj pri preberaní dieťaťa z MŠ.
  • Počas poldenej prevádzky sa deti vyzvihujú v čase od 11.45 hod.do 12.15 hod. Kedy môžete dieťa vyzdvihnúť Vám upresnia pani učiteľky ráno pri preberaní. Prosíme rodičov, aby nečakali v budove ak by deti ešte obedovali.