Ochranárik Očami detí

Súťaže  » Ochranárik Očami detí

Slovensko v zastúpení ministerstva vnútra v spolupráci s okresným úradom je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý vykonáva oslavu európskeho dňa 112 spojeného s oslavou národného dňa 112, nielen 11. februára (11. 2.), ale aj 1. decembra (1. 12.). Pri tejto príležitosti vyhlasujeme súťaž „Ochranárik očami detí“.

Naše detičky ( trieda Sovičiek )  sa zapojili pod vedením pani učiteľky Majky  do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo vnútra SVK ( Odbor krízového riadenia Nitra ).  Úlohou detí bolo nakresliť podľa vlastnej fantázie OCHRANÁRIKA . Jedinou podmienkou bola  farebnosť – dôležité je v práci použiť aj farby medzinárodného loga civilnej ochrany (oranžová a modrá) a loga Európskej únie tiesňového čísla 112 (červená a biela).  

VYHODNOTENIE sa uskutoční 1.12. 2015 v duchu kréda ,,Deti deťom " ( hodnotia deti zo ZŠ a MŠ v Nitre ) 

Držíme palce !!!

 

GRATULUJEME Peťke Kováčikovej, ktorá vyhrala krásne 3 . miesto :) :) :)