November-December

Enviráčik » 2017/2018 » November-December

 • 1[10].jpg

  Aktivita 1

  1.                  Téma: Máme nového maskota triedy

  Úloha: Vytvoriť enviromentálny kútik.

  Realizácia:  V triede „Sovičky“ vytvoriť enviromentálny kútik. Deti aktívne pomôžu vytvoriť domov pre nového člena rodiny.

   

 • 1[11].jpg

  Aktivita 2

  2.                  Téma: Starostlivosť o zvieratká

  Úloha:  Viesť deti k starostlivosti o voľne žijúce zvieratká.

  Realizácia:  Rozprávať sa s deťmi o zvieratkách, ktoré žijú vo voľnej prírode. Nastoliť otázku čo  tieto zvieratká potrebujú aby prežili zimu. Deti spoločne s pani učiteľkami vytvoria krmítko pre vtáčiky.

   

 • 1[12].jpg

  Aktivita 3

  3.                  Téma: Starostlivosť o domáce zvieratká

  Úloha: Viesť deti k starostlivosti o domáce zvieratká.

  Realizácia: Rozprávať sa s deťmi o domácich zvieratkách, čo všetko potrebujú aby boli zdravé ale tiež šťastné. V enviromentálnom kútiku sa aktívne zapájať do starostlivosti o nášho nového zvieracieho kamaráta.

   

 • 1[13].jpg

  Aktivita 4

  4.                  Téma: Zázrak menom VČELA

  Úloha: Ukázať deťom čo všetko nám daruje včielka.

  Realizácia: Vytvoriť z medových plástov voňavé sviečky na štedrovečerný stôl.