Marec-Apríl

Enviráčik » 2017/2018 » Marec-Apríl

 • vzduch.jpg

  Aktivita 1

  1.                  Téma: Chceme dýchať čistý vzduch

  Úloha:             Dopomôcť deťom spoznať čo znečisťuje vzduch čo denne dýchame.

  Realizácia:      Realizovať s deťmi prechádzku do blízkosti križovatky / prašného ovzdušia.

                        Deti vytvoria s pomocou učiteľky plagát na tému znečistenie ovzdušia – komíny, výfuky áut, spreje ( freóny), ….

 • energia.jpg

  Aktivita 2

  2.                  Téma: Energia v prírode

   Úloha:           Oboznámiť deti s rôznymi druhmi energie – vodná, veterná, solárna.

   Realizácia:      Rozprávať sa s deťmi o rôznych zdrojoch energie v prírode a jej využití.

  Ukázať na praktických ukážkach jednotlivé druhy energií ( solárna: hračka – kyvadlo hýbajúce sa vďaka slnečnému žiareniu; veterná: veterník, vrtuľka; vodná: mlyn ).

 • kvety.jpg

  Aktivita 3

   3.                  Téma: Kvety – dar matky Zeme

   Úloha:             Vytvoriť si triedny HERBÁR plný kvetov.

  Realizácia:        Pri pobyte vonku sa s deťmi rozprávať o rôznych druhoch kvietkov, stromov, kríkoch – ukazovať si dané druhy a z každého si odtrhnúť jeden kúsok ( zdôrazniť pri tom, že si ich trháme preto aby sme si ich mohli uchovať, trhanie kvietkov ako také nepodporovať – kvietky sú tu pre včeličky, motýle, atď. ).

                           V triede si dôsledne natrhané exempláre vylisujeme v lise na kvety a po vysušení a vylisovaní si kvietky zalaminujeme a spolu vytvoríme prvé stránky herbáru, ktorý môže každý mesiac, školský rok rozširovať.

 • bylinky.jpg

  Aktivita 4

  4.                  Téma: Bylinky – od semienka až po rastlinku

   Úloha:             Vypestovať bylinky od semienka až po rastlinku.

  Realizácia:       Každé dieťa si prinesie vlastný kvetináč, ktorý si najprv v triede pomaľujeme vlastnoručnou maľbou podľa fantázie a potom si každé dieťa podľa inštrukcií a za pomoci učiteľky zasadí semienka byliniek.

                          Každý kvetináč bude označený štítkom s názvom danej bylinky.

                          O bylinky sa budú deti pravidelne starať a sledovať ich rast.