Máj-Jún

Enviráčik » 2017/2018 » Máj-Jún

 • dvor.jpg

  Aktivita 1

  1.                  Téma: Náš školský dvor je tým najkrajším školským dvorom!

   Úloha:             Vysadiť nové rastlinky, kvietky do kvetináčov na terase triedy Sovičky.

  Realizácia:       Deti sa aktívne zapoja do výsadby nových kvetov do veľkých kamenných kvetináčov na terase triedy Sovičky.

                          Deti sa budú pravidelne o kvietky starať – polievať ich, kontrolovať, ....

 • Slnko.jpg

  Aktivita 2

  2.                  Téma: Slnko a Zem

   Úloha:             Oboznámiť deti so slnečnou sústavou.

  Realizácia:       Pomocou odborných kníh, encyklopédií, prípadne formou prezentácie na interaktívnej tabuli deti oboznámiť s ohľadom na vek s existenciou slnečnej sústavy.

                          Vytvoriť s deťmi maketu slnečnej sústavy.

 • ohen.jpg

  Aktivita 3

  3.                  Téma: Slnko – vie darovať i brať

  Úloha:             Dozvedieť sa čo najviac o Slnku.

  Realizácia:       Formou výkladu deti oboznámiť so Slnkom – bez Slnka by nebol život na planéte Zem. Slnko však dokáže spôsobiť i úpal, spálenie kože či dokonca požiar.

                          Formou pokusu s lupou a slnečným žiarením ukážka sily Slnka – vznik ohňu.

 • slnko.jpg

  Aktivita 4

  4.                  Téma: Ako ten čas letí

  Úloha:             Na meniacom sa tieni zistiť ako plynie čas.

  Realizácia:       Formou výkladu a názornej ukážky pomocou lampy a nepriehľadného predmetu oboznámiť deti s tieňom.

                          Pri pobyte vonku si ukázať aký tieň vrhá naše telo.

  Vytvorenie jednoduchých slnečných hodín -  sledovanie pohybu tieňa v priebehu dňa.