KOZMO

Kozmo je kozmonaut pochádzajúci z planéty Zem. Vo chvíľach, kedy nevylepšuje svoj kozmoplán objavuje nové planéty, kde vždy nájde niečo nové a zaujímavé.

Vždy pred cestou načerpá Kozmo pre seba a svoj kozmoplán pozitívnu slniečkovú energiu a zohreje sa príjemným slniečkovým teplom. Vďaka tomu zvládne aj stretnutia so zlými mimozemšťanmi, ktorí bijú slabších, alebo sa posmievajú druhým.

Presne tak – Kozmo občas objaví aj zlé správanie a to nemá rád. Našťastie ho vždy rozpozná a vie, ako sa správa dobrý pozemšťan. Vždy, keď vidí niečo zlé, rozsvieti sa mu nad hlavou výstražné svetielko.

 • kozmo1[1].png

  Kozmo v MŠ

  V MŠ prebiehal jedenkrát do týždňa projekt, v ktorom sa deti učili vzájomnej empatii, porozumeniu a nenásilnému správaniu. 

 • kozmo1[4].png

  Knižky od KOZMA

  Detičky dostali od Centrum Slniečko, n. o.  krásne darčeky- knižky o Kozmovi. 

 • kozmo1[2].png

  Projekt KOZMO

  Naša MŠ bola vybraná na realizáciu projektu KOZMO , ktorý bol natáčaný a realizovaný Centrumom Slniečko, n. o