Január-Február

Enviráčik » 2017/2018 » Január-Február

 • kvapka.jpg

  Aktivita 1

  1.                  Téma: Putovanie vodnej kvapky

  Úloha:   Vedieť prečo je voda taká vzácna.

  Realizácia:  Rozhovorom deti oboznámiť s dôležitosťou no hlavne vzácnosťou pitnej vody. Vzhliadnuť prezentáciu o putovaní vodnej kvapky – aká dlhá je životná púť jedinej kvapky vody. Vytvoriť spoločne plagát o kolobehu vody v prírode.

   

 • 10[3].jpg

  Aktivita 2

  2.                  Téma: Voda a jej skupenstvá

  Úloha:  Spoznávať rôzne skupenstvá vody.

  Realizácia:  Pri pobyte vonku vziať do misky sneh  /  ľad. V triede misku so snehom / ľadom nechať voľne rozpustiť, následne vodu nechať vypariť – aktívne vykonať pokus zmena skupenstiev. ( Pokusom nadviazať na príbeh vodnej kvapky z predošlej témy. )

   

 • voda.jpg

  Aktivita 3

  3.                  Téma: Šetríme vodu!

  Úloha:  Naučiť deti hospodáriť s pitnou i úžitkovou vodou.

  Realizácia:   Pri pobyte vonku sa rozprávať o tom, čo všetko už deti vedia o vode a o tom aká je vzácna. Na školskom dvore si ukázať zberné nádoby s vodou, vysvetliť si ich použitie ( polievanie kvietkov dažďovou vodou = šetrenie pitnej vody ). V triede resp. v kúpeľni si opakovať celoročne dôležitosť šetrenia pitnej vody (vodu pri umývaní rúk nepúšťame silným prúdom; pri umývaní zúbkov si vodu naberieme do poháriku;..)

   

 • list.jpg

  Aktivita 4

  4.                  Téma: Prečo sú listy zelené?

  Úloha:             Oboznámiť deti primerane veku s fotosyntézou.

  Realizácia:       Pri pobyte vonku sa rozprávať o tom, prečo sú listy zelené.

                         Deťom vysvetliť prečo sú listy a všetka zeleň tak dôležitá pre náš život – KYSLÍK.