Identifikačné údaje školy

Názov zariadenia: Materská škola

Adresa: Staromlynská 2, 949 05 NitraVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pen paper gif

Telefónny kontakt: 037/741 65 92

Typ materskej školy: verejná/štátna

Vyučovací jazyk: slovenský

Elektronická adresa školy: msstaromlynska@smsnitra.sk

Internetová stránka školy: www.msstaromlynska.sk

Identifikačné číslo školy: 710006586

Zriaďovateľ: Mesto Nitra

Zastúpenie: Marek Hattas, primátor mesta

Adresa zriaďovateľa: Štefániková trieda tr. 60, Nitra