Enviromentálny projekt: BELINKA vtáčie búdky- domov pre vtáctvo našej prírody

Projekty » Enviromentálny projekt: BELINKA vtáčie búdky- domov pre vtáctvo našej prírody

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bird gif

 Cieľom projektu je priblížiť deťom význam ochrany vtáctva v prírode, jeho funkciu, predstaviť základných predstaviteľov voľne žijúcich vtákov v prírode. Projekt sa uskutoční formou prezentácie s ornitologickým odborníkom.

 

Enviromentálny projekt je rozdelený na dve časti:

  • teoretická časť- predstavenie projektu, vysvetlenie významu ochrany vtáctva, predstavenie zákaldných vtáčich druhov so zameraním sa na život a biológiu vtákov (primerané onformácie k veku a mentálnej zrelosti detí zúčastnených na projekte).
  • praktická časť- natieranie vtáčich búdok, ktoré zabezpečí spoločnosť HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. (lazúry, štetce, technická pdopora). Deti budú natierať vtáčie búdky- nové domovy pre vtáky priamo na mieste v spolupráci s našim tímom odborníkov.

Súvisiaci obrázok