Dôležité oznamy

Milí rodičia :) 

Dôležité organizačné pokyny a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ

 nájdete v hornej kolonke Organizácia a podmienky od 1.6.2020

 

 

 Rodičia, ktorí si doposiaľ neprevzali z MŠ osobné veci dieťaťa

a dieťa už do MŠ nenastúpi, môžu prísť po veci,

dňa 26.05.2020 od 9.00 hod. do 11:00 hod.

 

s dodržaním protiepidemiologických a hygienických opatrení. 

 

Milí rodičia a učitelia,

chceme vás požiadať o zdieľane vašich názorov a návrhov na systém nakladania s odpadmi v meste Nitra.

Viac info tu:

Článok na webstránke mesta: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32447

Oznam na fb mesta: https://www.facebook.com/nitramesto/posts/3964952433545727

Link priamo na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/odpady_Nitra

 Ďakujeme.