2%

 Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri Materskej škole Staromlynská 2, Nitra – Horné Krškany, významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. 

 

Veríme, že podporíte materskú školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Oslovte aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše Rodičovské združenie, zasielame Vám potrebné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, nachádzajú sa v dolnej lište na stiahnutie) už s vyplnenými údajmi našej organizácie.Tieto tlačivá stačí len vyplniť, doručiť riaditeľke školy, ktorá zabezpečí, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

V prípade, že budete sami podávať daňové priznanie a rozhodnete sa darovať nám 2%, chceli by sme Vás poprosiť o doručenie fotokópie. Nezabudnite písať potrebný údaj: dátum zaplatenia dane.

 

Darujte organizácii Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole viac než 2% z dane:

Začiatok formulára

Spodná časť formulára

Začiatok formulára

Spodná časť formulára

IČO: 173196170487

Obchodné meno (názov): SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole

Sídlo-Ulica: Staromlynská 2, 94905 Nitra-Horné Krškany

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1509000000000232813895 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

 

                  Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE Súvisiaci obrázok